TEL: 0904251826
Trang chủ » Bộ chuyển đổi E1 » Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35
Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35

Bộ chuyển đổi E1/FE1/Ethernet/V.35

Bộ chuyển đổi V3.5 sang E1 3Onedata Model7288

model7288
Bộ chuyển đổi V3.5 sang E1 3Onedata Model7288...

Card chuyển đổi Ethernet sang E1 CARD7211

CARD7211
Card chuyển đổi Ethernet sang E1 CARD7211 CARD7211...

Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi giao diện RACK4000

a5
Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi...

Bộ chuyển đổi Ethernet sang 4 cổng E1 MODEL7210

7210
Bộ chuyển đổi Ethernet sang 4 cổng E1...

Bộ chuyển đổi Ethernet sang E1 MODEL7211

7211
Bộ chuyển đổi Ethernet sang E1 MODEL7211 MODEL7211...

Bộ chuyển đổi Ethernet sang FE1 MODEL7212

a2
Bộ chuyển đổi Ethernet sang FE1 MODEL7212 MODEL7212...

Bộ chuyển đổi V.35 sang FE1 MODEL7221

a1
Bộ chuyển đổi V.35 sang FE1 MODEL7221 MODEL7221...