TEL: 0904251826
Trang chủ » Bộ chuyển đổi giao diện » Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422
Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS-232/485/422

Bộ chuyển đổi USB sang RS232 USB232

a4
Bộ chuyển đổi USB sang RS232 USB232 USB232...

Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485/422 USB485

a4
Bộ chuyển đổi từ USB sang RS485/422 USB485...

Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 cách ly USB485I

a2
Bộ chuyển đổi USB sang RS232/485/422 cách ly...

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-232 USB4232

a1
Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-232...

Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-485/422 USB4485

usb4485
Bộ chuyển đổi USB sang 4 cổng RS-485/422...

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-232 USB8232I

usb8232i
Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-232...

Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-485/422 USB8485I

usb8485i
Bộ chuyển đổi USB sang 8 cổng RS-485/422...