TEL: 0904251826
Trang chủ » Bộ chuyển đổi Modbus
Bộ chuyển đổi Modbus

Bộ chuyển đổi Modbus

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485-422 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4DI(RS-485)

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485/422 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-485)

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485-422 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-232)

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet...

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-485)

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet...