TEL: 0904251826
Trang chủ » Bộ chuyển đổi giao diện » Bộ chuyển đổi TTL sang RS-232/485
Bộ chuyển đổi TTL sang RS-232/485

Bộ chuyển đổi TTL sang RS-232/485

Bộ chuyển đổi 3.3V TTL sang RS-232 TTL-232-33P

Bộ chuyển đổi 3.3V TTL sang RS-232 TTL-232-33P...

Bộ chuyển đổi 5V TTL sang RS-232 TTL-232-5P

Bộ chuyển đổi 5V TTL sang RS-232 TTL-232-5P...

Bộ chuyển đổi 5V TTL sang RS485 TTL-485-5P

Bộ chuyển đổi 5V TTL sang RS485 TTL-485-5P...