TEL: 0904251826
Trang chủ » Phụ kiện thiết bị truyền dẫn
Phụ kiện thiết bị truyền dẫn

Phụ kiện thiết bị truyền dẫn

Hộp phối quang ODF trong nhà 48 FO lắp Rack 19 Inch

hop-phoi-quang-odf-12fo
Hộp phối quang ODF trong nhà 48 FO...

Hộp phối quang ODF trong nhà 24 FO lắp Rack 19 Inch

hop-phoi-quang-odf-12fo
Hộp phối quang ODF trong nhà 24 FO...

Hộp phối quang ODF trong nhà 12 FO lắp Rack 19 Inch

hop-phoi-quang-odf-12fo
Hộp phối quang ODF trong nhà 12 FO...

Hộp phối quang ODF ngoài trời 8FO

hop-odf-8-cong-lap-ngoai-troi-hop-phan-phoi-quang-8fo-lap-outdoor-gia-re-449
Hộp phối quang ODF ngoài trời 8FO Giới...

Hộp phối quang ODF trong nhà 4FO

lrx1426828777
Hộp phối quang ODF trong nhà 4FO Giới...

Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, đầu nối FC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, đầu nối SC-LC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, đầu nối FC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, đầu nối SC-LC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, đầu nối FC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, đầu nối SC-LC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, đầu nối FC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, đầu nối SC-LC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, đầu nối FC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, đầu...

Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, đầu nối SC-LC

n2
Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, đầu...
1 2 3