TEL: 0904251826
Trang chủ » Switch công nghiệp
Switch công nghiệp

Switch công nghiệp

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS422/485 IES615-2F-2D(RS-485)

a6
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS232 IES615-2F-2D(RS-232)

a5
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS485/422 IES615-1F-2D(RS-485)

a4
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1...

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS485/422 IES615-2D(RS-485)

a2
Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS232 IES615-1F-2D(RS-232)

a3
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1...

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS232 IES615-2D(RS-232)

a1
Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 cổng Quang + 2 Cổng Gigabit Ethernet IMC102GT-1GF

imc102gt-gf
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng quang Gigabit IMC101GT-1GF

imc101gt-gf
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 2 Cổng Gigabit Ethernet IMC102GT

imc102gt-gs
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang SFP + 1 Cổng Gigabit Ethernet IMC101GT

imc101gt-gs
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 2 Cổng Ethernet IMC102B

imc102b
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1 Cổng Quang + 1 Cổng Fast Ethernet IMC101B

imc101b
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Công Nghiệp 1...

Switch công nghiệp 12 cổng quang + 12 cổng Ethernet + 4 cổng quang SFP IES5028-4GS-12F

ies5128-4g-12f
Switch công nghiệp 12 cổng quang + 12...

Switch công nghiệp 24 cổng Fast Ethernet + 4 cổng Gigabit Ethernet IES5028M

ies5028m-4gs
Switch công nghiệp 24 cổng Fast Ethernet +...

Switch công nghiệp 24 cổng quang + 4 cổng quang SFP IES5028-4GS

ies5128-4g
Switch công nghiệp 24 cổng quang + 4...
1 2 3 4 5 6 7 8