TEL: 0904251826
Trang chủ » Switch công nghiệp » Switch công nghiệp Ethernet + RS-232/485
Switch công nghiệp Ethernet + RS-232/485

Switch công nghiệp Ethernet + RS-232/485

Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang + 4 Cổng RS485/422 IES618-2F-4D(RS-485)

Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2...

Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethetnet + 4 Cổng Quang + 4 Cổng RS485/422 IES618-4F-4D(RS-485)

Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethetnet + 4...

Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang + 4 Cổng RS-232 IES618-2F-4D(RS-232)

Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2...

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng RS232 IES618-4F-4D(RS-232)

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 4...

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS485/422 IES618-4D(RS-485)

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4...

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS232 IES618-4D(RS-232)

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4...

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS422/485 IES615-2F-2D(RS-485)

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS232 IES615-2F-2D(RS-232)

Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS485/422 IES615-1F-2D(RS-485)

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1...

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS485/422 IES615-2D(RS-485)

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2...

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS232 IES615-1F-2D(RS-232)

Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1...

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS232 IES615-2D(RS-232)

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2...